BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Nowa strona 1

Pisz, dnia 13 kwietnia 2007r.

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/4/07

 

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia

 

            Starosta Piski informuje, że procedura zamówienia publicznego przeprowadzona w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest usługa związana z nadzorem nad pracami wykonywanymi przez Konsorcjum Giżyckie Biuro Geodezyjne, 11-500 Giżycko,
ul. Suwalska 30, została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163). Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

STAROSTA PISKI

Andrzej Nowicki

Data powstania: piątek, 13 kwi 2007 15:29
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2007 15:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 maj 2007 16:44
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1613 razy