BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Nowa strona 1

Pisz, dnia 2 kwietnia 2007r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

NR Or.3438/5/07

 

 

1.       Nazwa i adres Zamawiającego

 

Starosta Piski

12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

telefon: (087) 423-35-05

fax: (087) 423-35-05 wew. 34

 

 

2.   Określenie przedmiotu zamówienia: usługa związana z wykonaniem rozgraniczenia działek 19/1, 67/1 i 18 w obrębie Babrosty gmina Pisz (8 punktów granicznych) wraz z obliczeniem powierzchni tych działek – obszar 1,7900ha.

      CPV – 74.27.00.00-2 - usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

3. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz spełnił wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Handel Detaliczny i Hurtowy, Regina Usidus, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 36/7

 

 

 

 

STAROSTA PISKI

/-/ Andrzej Nowicki

Data powstania: wtorek, 3 kwi 2007 10:31
Data opublikowania: wtorek, 3 kwi 2007 10:32
Data przejścia do archiwum: środa, 18 kwi 2007 08:31
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1545 razy