BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Pisz, dnia 23 marca 2007r.

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3438/5/07

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Starosta Piski informuje, że w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem rozgraniczenia działek 19/1, 67/1 i 18 w obrębie Babrosty gmina Pisz (8 punktów granicznych) wraz z obliczeniem powierzchni tych działek – obszar 1,7900ha, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

 

Handel Detaliczny i Hurtowy

Regina Usidus

ul. Warszawska 36/7

12-200 Pisz

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższa cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     STAROSTA PISKI

                                                                                                                                                                        Andrzej Nowicki

Data powstania: piątek, 23 mar 2007 11:49
Data opublikowania: piątek, 23 mar 2007 11:51
Data przejścia do archiwum: środa, 11 kwi 2007 08:19
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1590 razy