BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

dot. nadzoru nad pracami wykonywanymi przez Konsorcjum Giżyckie Biuro Geodezyjne

Pisz, dnia 19 marca 2007r.

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

NUMER Or.3432/4/07

 

 

1.       Nazwa i adres Zamawiającego

 

Starosta Piski

12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

 

Henryk Wrzosek, Marzena Wójcik

e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

telefon: (087) 423-35-05

fax: (087) 423-35-05 wew. 34

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.powiat.pisz.pl

 

2.       Rodzaj zamówienia: usługa

 

3.       Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

4.       Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Nadzór nad pracami wykonywanymi przez Lidera Konsorcjum Giżyckie Biuro Geodezyjne,
11-500 Giżycko, ul. Suwalska 30, tj.:

- założeniu ewidencji budynków – miasta Biała Piska, ilość budynków około 1.050, ilość lokali ok. 200,

- wykonanie numerycznej mapy zasadniczej miasta Biała Piska, obszar opracowania 324ha,

- cena za wykonanie prac 69.540zł brutto.

CPV-74.61.40.00-6 – usługi w zakresie nadzoru

 

5.       Kryteria oceny ofert:

 

- cena za wykonanie zamówienia wg wykazu  - 100%

            najniższa cena ofertowa

             cena oferty badanej          x 100pkt

 

6.   Termin składania ofert:

 

      Data: 30/03/2007

 

7.   Miejsce składania ofert:

 

      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17.

 

 

 

wz. STAROSTY

inż. Marek Wysocki

WICESTAROSTA

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 19 mar 2007 14:36
Data opublikowania: poniedziałek, 19 mar 2007 15:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 kwi 2007 10:23
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1870 razy