BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr III/14/2002 Rady Powiatu w Piszu

zmien. uchwałę w /s zasad wynagr. naucz., ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania naucz. dodatków motyw, funkc.i za warunki pracy
Uchwała nr III/14/2002
Pliki do pobrania: