BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr III/14/2002 Rady Powiatu w Piszu

2003-08-21 14:02 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwałanr III/14/2002zmien. uchwałę w /s zasad wynagr. naucz., ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania naucz. dodatków motyw, funkc.i za warunki pracy

2003-08-22 09:21 - dopisano kolejność ukazywania się artykułu na stronie

Przejdź do wiadomości