BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Nowa strona 1

Pisz, dnia 9 marca 2007r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

NR Or.3432/1/07

(OZU/2007/03/09-1108287)

 

 

1.       Nazwa i adres Zamawiającego

 

Starosta Piski

12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

telefon: (087) 423-35-05

fax: (087) 423-35-05 wew. 34

 

 

2.       Określenie przedmiotu zamówienia:

 

ETAP I

- Założenie ewidencji budynków na miasto Biała Piska w programie EWOPIS WIN v. 3.15 i EWMAPA WIN v. 7. Powierzchnia 324 ha, ilość działek 1150, liczba budynków ok. 1050, liczba wyodrębnionych lokali około 200.

ETAP II

- Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej miasta Biała Piska, powierzchnia 324ha w programie EWMAPA WIN v. 7.

3.   Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz spełnił wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Nazwa i adres Wykonawcy:

      Giżyckie Biuro Geodezyjne, 11-500 Giżycko, ul. Suwalska 30

 

Data powstania: piątek, 9 mar 2007 14:44
Data opublikowania: piątek, 9 mar 2007 14:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 mar 2007 07:42
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1640 razy