BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Or.3438/2/07
Nowa strona 1

Pisz, dnia 2 marca 2007r.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

NR Or.3438/2/07

 

1.       Nazwa i adres Zamawiającego

Starosta Piski

12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

telefon: (087) 423-35-05

fax: (087) 423-35-05 wew. 34

2.   Określenie przedmiotu zamówienia: usługa związana z dostosowaniem ewidencji budynków obrębu Snopki gmina Pisz do wymagań Rozporządzenia z dnia 29 marca 2001r. (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

3. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Uzasadnienie faktyczne zastosowanego trybu: art. 69 w związku z art.70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne zastosowanego trybu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa powszechnie dostępna o ustalonych standardach jakościowych,  o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Nazwa i adres Wykonawcy:

Usługi Geodezyjne Krzysztof Dawid, 12-200 Pisz, ul. Wiosenna 19

 

 

Data powstania: piątek, 2 mar 2007 10:37
Data opublikowania: piątek, 2 mar 2007 10:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 14:31
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1734 razy