BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Nowa strona 1

Pisz, dnia 18 stycznia 2007r.

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/9/2006

 

 

 

Pracownia Projektowa Architektury i Wnętrz Marek Pęza

07-400 Ostrołęka, ul. Al. Jana Pawła II 119/22

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

            Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że udzielił zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26”   Pracowni Projektowej Architektury i Wnętrz, Marek Pęza

07-400 Ostrołęka, ul. Al. Jana Pawła II 119/22

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższa cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

 

 

Starosta Piski

        Andrzej Nowicki

Data powstania: czwartek, 18 sty 2007 12:48
Data opublikowania: wtorek, 23 sty 2007 13:02
Data przejścia do archiwum: środa, 24 sty 2007 10:41
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1662 razy