BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMPETENCJE I ZADANIA WICESTAROSTY

Nowa strona 1
 
 • podlega Staroście i wykonuje powierzone mu przez niego zadania,
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi :
  • Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa,
  • Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Wydziałem Komunikacji i Transportu,
  • Wydziałem Zarządzania Kryzysowego.
 • zastępuje Starostę w czasie jego nieobecności lub przejściowej niemożności pełnienia przez niego funkcji.
 
Data powstania: piątek, 27 cze 2003 14:20
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 14:21
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 12322 razy