BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XLII/266/06 Rady Powiatu Pisz

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek w 2006 roku, dla któych organem prowadzącym jest powiat piski
Regulamin dostępny jest w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego
Pliki do pobrania: