BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XLII/265/06 Rady Powiatu Pisz

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. "Platforma 112 - równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa"
Pliki do pobrania: