BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XL/248/05 Rady Powiatu Pisz

w sprawie budżetu powiatu na 2006r.
Uchwała znajduje się w kategorii "BUDŻET"