BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXVIII/164/05 Rady Powiatu Pisz

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pisz w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 40252 - ulic Pionierów Długiej w Piszu"
Pliki do pobrania: