BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXXIV/221/05 Rady Powiatu Pisz

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 w ramach realizacji projektu "Pomoc stypendialna powiatu piskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich"
Załaczniki do uchwały dostępne są w Wydziale Eduakcji Starostwa Powiatowego
Pliki do pobrania: