BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXXIV/219/05 Rady Powiatu Pisz

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pisz w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Długą w Piszu oraz budowy przejazdu kolejowego kat. "D" (tymczasowego) na ul. Mazurskiej w Piszu
Pliki do pobrania: