BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXXI/198/05 Rady Powiatu Pisz

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat piski
Regulamin znajduje się do wglądu w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego