BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.11.2023

Piska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2024 r. do 31.12.2025r.

 

 

Powiat Piski zaprasza do udziału w postępowaniu pn.

Piska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2024r. do dnia 31.12.2025r.

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)

Numer sprawy Or.272.1.11.2023

Adres strony prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/859467

Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/859467

Data powstania: środa, 13 gru 2023 11:54
Data opublikowania: środa, 13 gru 2023 11:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 mar 2024 08:13
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 104 razy