BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.12.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące usługi bankowej związana z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 4.000.000 zł

 

Powiat Piski zaprasza do udziału w postępowaniu pn.

Postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące usługi bankowej związana z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 4.000.000 zł

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1065 ze zm.)

Numer sprawy Or.272.1.12.2023

Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/835529

Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/835529

Data powstania: poniedziałek, 13 lis 2023 12:30
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lis 2023 12:32
Data przejścia do archiwum: środa, 20 mar 2024 10:55
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 128 razy