BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2023

Powiat Piski zaprasza do udziału w postępowaniu pn.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Piskiego

prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1065)

Numer sprawy Or.272.1.10.2023

Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816861

Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816861

 

 

Data powstania: poniedziałek, 18 wrz 2023 16:00
Data opublikowania: poniedziałek, 18 wrz 2023 16:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 lis 2023 14:00
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 177 razy