BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXIX/190/05 Rady Powiatu Pisz

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji SP ZOZ im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach
Pliki do pobrania: