BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXIX/189/05 Rady Powiatu Pisz

w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2006"
Plan jest do wglądu w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego
Pliki do pobrania: