BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LVIII sesja Rady Powiatu Pisz

odbędzie się 23 maja 2023 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu

Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz - Pani Irena Jatkowska - zwołała LVIII sesję Rady Powiatu Pisz na 23 maja 2023 r. (wtorek) na godz. 14:00. Proponowany porządek obrad oraz lista osób zaproszonych znajdują się w pliku do pobrania. Ze względu na ustawowy obowiązek transmisji posiedzenia prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

POSIEDZENIA RADY POWIATU SĄ Z MOCY PRAWA JAWNE I OTWARTE DLA PUBLICZNOŚCI. TRANSMISJA NA ŻYWO ROZPOCZNIE SIĘ W DNIU SESJI O GODZINIE 14:00I DOSTĘPNA BĘDZIE NA PORTALU MIESZKAŃCA POWIATU [http://powiatpiski.esesja.pl/]. NA TYM SAMYM PORTALU ZAMIESZCZANE SĄ NAGRANIA ARCHIWALNE ORAZ PORZĄDEK OBRAD WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ I INNYMI MATERIAŁAMI ROZPATRYWANYMI PRZEZ RADĘ.

W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU GŁOS MOGĄ RÓWNIEŻ ZABIERAĆ MIESZKAŃCY W LICZBIE 15, W KOLEJNOŚCI WNIESIONYCH DO PRZEWODNICZĄCEJ RADY ZGŁOSZEŃ. ZGŁOSZENIA, POPARTE PODPISAMI CO NAJMNIEJ 150 OSÓB NALEŻY WNIEŚĆ DO PRZEWODNICZĄCEJ RADY POWIATU NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM DZIEŃ, NA KTÓRY ZOSTAŁA ZWOŁANA SESJA.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 17 maj 2023 10:16
Data opublikowania: środa, 17 maj 2023 10:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 maj 2023 11:01
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 212 razy