BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.8.2023

dot. postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji nt. Dostawa sprzętu informatycznego

 

Powiat Piski zaprasza do udziału w postępowaniu pn.

Dostawa sprzętu informatycznego:

Część 1 – Dostawa macierzy, laptopa i podzespołów

Część 2 – Dostawa dysków twardych i switchy

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

Numer sprawy Or.272.1.8.2023

Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/754563

Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/754563

Data powstania: wtorek, 18 kwi 2023 15:43
Data opublikowania: wtorek, 18 kwi 2023 16:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 cze 2023 08:21
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 152 razy