BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia dot. Budowy windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu wraz z remontem części pomieszczeń

 

 

Powiat Piski zaprasza do udziału w postępowaniu pn.

Budowa windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu wraz z remontem części pomieszczeń

Część 1 – Budowa windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu

Część 2 – Remont pomieszczeń w budynku Starostwa

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

Numer sprawy Or.272.1.3.2023

Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/725306

Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/725306

 

 

Data powstania: wtorek, 7 lut 2023 17:16
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2023 17:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 mar 2023 12:43
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 69 razy