BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego

Powiat Piski zaprasza do udziału w postępowaniu pn.


Dostawa sprzętu informatycznego:


CZĘŚĆ 1 – Dostawa sprzętu komputerowego


CZĘŚĆ 2 – Dostawa macierzy


CZĘŚĆ 3 – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla osób ze szczególnymi potrzebami


prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)


Numer sprawy Or.272.1.5.2023


Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/722779


Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/722779


 

Data powstania: środa, 1 lut 2023 13:01
Data opublikowania: środa, 1 lut 2023 13:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 mar 2023 12:43
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 65 razy