BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2023

Przetarg nieograniczony "Piska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) do dnia 31.03.2024r."

Powiat Piski zaprasza do udziału w postępowaniu pn.

Piska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz  z usługą dystrybucji) do dnia 31.03.2024r.

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

Numer sprawy Or.272.1.4.2023

Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/722618

Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/722618

 

 

 

Data powstania: środa, 1 lut 2023 11:09
Data opublikowania: środa, 1 lut 2023 11:12
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 84 razy