BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXVI/152/04 Rady Powiatu Pisz

w sprawie budżetu powiatu na 2005r.
Uchwała znajduje się w kategorii BUDŻET