BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXV/151/04 Rady Powiatu Pisz

w sprawie wyboru wicestarosty
Stwierdzono nieważność uchwały roztrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego