BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXV/150/04 Rady Powiatu Pisz

zmieniająca uchwałe nr XXIII/137/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 września 2004r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2004r. ze srodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Pliki do pobrania: