BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXV/149/04 Rady Powiatu Pisz

w sprawie zawierania porozumień dotyczących umieszczania i pokrywania wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
Pliki do pobrania: