BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXV/148/04 Rady Powiatu Pisz

w sprawie zawarcia porozumień dotyczących umieszczania i pokrywania wydatków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Pliki do pobrania: