BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2022

Dostawa z montażem wg aranżacji elementów wystawy stałej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach zadania „Zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu”. Zamówienie realizowane w ramach projektu LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

 

Dostawa z montażem wg aranżacji elementów wystawy stałej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach zadania „Zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu”

 

Numer sprawy Or.272.1.6.2022

 

Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie prowadzonego postepowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/613520

 


Termin składania ofert: 27 maja 2022r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 27 maj 2022r., godz. 10:15

 

 

Data powstania: poniedziałek, 16 maj 2022 16:59
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2022 17:02
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 49 razy