BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania CZĘŚĆ 1 – Dostawa drukarek i skanera CZĘŚĆ 2 – Dostawa sprzętu komputerowe CZĘŚĆ 3 – Dostawa sprzętu i oprogramowania CZĘŚĆ 4 – Dostawa komputera przenośnego - Zakup laptopa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

 

Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania

CZĘŚĆ 1 – Dostawa drukarek i skanera

CZĘŚĆ 2 – Dostawa sprzętu komputerowe

CZĘŚĆ 3 – Dostawa sprzętu i oprogramowania

CZĘŚĆ 4 – Dostawa komputera przenośnego

Numer sprawy Or.272.1.10.2021

Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/500580

Termin składania ofert: 03.09.2021r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 03.09.2021r., godz. 10:15

Data powstania: czwartek, 26 sie 2021 14:42
Data opublikowania: czwartek, 26 sie 2021 14:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 mar 2022 12:37
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 223 razy