BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI sesja Rady Powiatu Pisz

odbędzie się 31 maja 2021 r. o godz. 14:00

Przewodnicząca Rady Powiatu - Pani Irena Jatkowska - zwołała XXXI sesję Rady Powiatu Pisz na 31 maja 2021 r. (poniedziałek) na godz. 1400 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu. Proponowany porządek obrad oraz klauzula informacyjna w związku z obowiązkiem nagrywania i transmisji posiedzenia znajdują się w plikach do pobrania.

Posiedzenia Rady Powiatu są z mocy prawa jawne i otwarte dla publiczności, jednak w związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym apelujmy do Państwa o skorzystanie z możliwości oglądania transmisji obrad w Internecie. Transmisja na żywo rozpocznie się w dniu sesji o godzinie 1400 i dostępna będzie na Portalu Mieszkańca Powiatu [http://powiatpiski.esesja.pl/]. Na tym samym portalu zamieszczane są nagrania archiwalne oraz porządek obrad wraz z projektami uchwał i innymi materiałami rozpatrywanymi przez Radę.

Na podstawie art. 30a ust. 6¬ 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z § 23 ust. 5 Statutu Powiatu Piskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 1634 ) w debacie nad raportem o stanie Powiatu Piskiego za 2020 r. mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu w liczbie 15. Zgłoszenie chęci zabrania głosu w debacie powinno być złożone w formie pisemnej do Przewodniczącej Rady Powiatu i powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji Mieszkańca chcącego zabrać głos. Do zgłoszenia należy załączyć listę poparcia zawierającą imiona, nazwiska oraz podpisy co najmniej 150 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w kolejności otrzymania zgłoszeń przez Przewodniczącą.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 25 maj 2021 09:43
Data opublikowania: wtorek, 25 maj 2021 09:53
Data przejścia do archiwum: środa, 2 cze 2021 08:16
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 189 razy