BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie PINB w Piszu / wyniki naboru na stanowisko referenta PINB w Piszu

Ogłoszenie PINB w Piszu / wyniki naboru na stanowisko referenta PINB w Piszu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu informuje, że do drugiego etapu naboru w dniu 29.09.2020 r. tj. sprawdzianu wiedzy z zakresu Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku referenta, przystąpiło 2 kandydatów. Sprawdzian wiedzy składał się z 17 pytań otwartych. Za odpowiedzi na pytania komisja rekrutacyjna przewidziała następującą punktację: pełna odpowiedź - 1 pkt, niepełna, niechybiona odpowiedź – 0,5 pkt, odpowiedź chybiona lub brak odpowiedzi – 0 pkt.

 

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów:

1/ Iwona Fajdek – 13 pkt

2/ Eliza Remiszewska – 16 pkt

 

W wyniku powyższego, ustalono, że najwyższa liczbę punktów uzyskała Pani Eliza Remiszewska. Osoba ta ponadto wykazała się doświadczeniem w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań.

  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu

Artur Brózio

Data powstania: środa, 30 wrz 2020 09:58
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2020 10:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 paź 2020 11:54
Opublikował(a): Artur Brózio
Zaakceptował(a): Artur Brózio
Artykuł był czytany: 229 razy