BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie PINB w Piszu

Wyniki weryfikacji formalnej złożonych ofert w konkursie na stanowisko referenta PINB w Piszu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu informuje, że w wyniku oceny formalnej złożonych ofert pracy na stanowisko referenta, stwierdzono, że wszystkie złożone oferty spełniają wymagania formalne.

W związku z powyższym, Pani Iwona Fajdek i  Pani Eliza Remiszewska zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru tj. testu wiedzy ze znajomości przepisów ustaw Prawo budowlane , Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który odbędzie się w dniu 29.09.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie PINB w Piszu przy ul. Piaskowej 2 (pok. nr 9).

Data powstania: czwartek, 24 wrz 2020 13:20
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2020 13:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 paź 2020 11:53
Opublikował(a): Artur Brózio
Zaakceptował(a): Artur Brózio
Artykuł był czytany: 239 razy