BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 września 2023

Wiadomości

Uchwała nr LX/345/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LX/345/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LX/346/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LX/346/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art 29 ust. 1 pkt 2 - prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art 29 ust. 1 pkt 2 - prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 września 2023

Wiadomości

Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej 12-220 Onufryjewo, dz. nr 60/2, 60/3, gm. Ruciane-Nida, powat piski

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej 12-220 Onufryjewo, dz. nr 60/2, 60/3, gm. Ruciane-Nida, powat piski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 września 2023

Wiadomości

Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu Decyzji o pozwoleniu na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego o wydaniu Decyzji o pozwoleniu na budowę - [Wszystkie zmiany]

treść decyzji Starosty Piskiego o udzieleniu pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: treść decyzji Starosty Piskiego o udzieleniu pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 września 2023

Wiadomości

GN.6845.2.7.2023 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Dodanie nowej wiadomości: GN.6845.2.7.2023 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja dla konsumentów z terenu Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dla konsumentów z terenu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 września 2023

Wiadomości

Aktualizacja danych instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany dz. nr 45, gm. Orzysz, 12-250 Tuchlin , pow. piski

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja danych instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany dz. nr 45, gm. Orzysz, 12-250 Tuchlin , pow. piski - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art 29 ust. 1 pkt 1a - prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art 29 ust. 1 pkt 1a - prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.12.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.12.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 września 2023

Wiadomości

Informacja o wyborze ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 września 2023

Wiadomości

Uchwała nr 69/194/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 69/194/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 września 2023

Wiadomości

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2023

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 września 2023

Wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art 29 ust. 1 pkt 2 - Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art 29 ust. 1 pkt 2 - Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 7564 (43543N!) IZNOTA dz. 2/8, Powiat Piski, woj. warmińsko-mazurskie

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 7564 (43543N!) IZNOTA dz. 2/8, Powiat Piski, woj. warmińsko-mazurskie - [Wszystkie zmiany]

zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 43076 (43076N!) adre Kamień 1, Powiat piski

Dodanie nowej wiadomości: zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 43076 (43076N!) adre Kamień 1, Powiat piski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 września 2023

Wiadomości

Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK

Dodanie nowej wiadomości: Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 września 2023

Wiadomości

Skład osobowy Rady Powiatu Pisz VI kadencji

Dodano informację o obsadzeniu wakującego mandatu radnego - [Wszystkie zmiany]

Skład Komisji

Zaktualizowano skład komisji - [Wszystkie zmiany]

Skład Komisji

Zaktualizowano skład Komisji - [Wszystkie zmiany]

LXI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LXI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 września 2023

Wiadomości

Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczy projektów UPUL

Dodanie nowej wiadomości: Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczy projektów UPUL - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 września 2023

Wiadomości

Uchwała nr LXI/348/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LXI/348/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LXI/349/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LXI/349/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 września 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 73/196/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 73/196/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian