BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu Decyzji o pozwoleniu na budowę

Przebudowa, budowa i rozbudowa urządzeń wodnych (pomostów) w ramach zadania „Rozbudowa przystani jachtowej w Wierzbie na działce o nr geod. 42/5 obręb Iznota (jezioro Bełdany)”. Inwestycja zlokalizowana na dz. nr geod. 42/5 obręb 0002 Iznota gm. Ruciane - Nida
   W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Starosta Piski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Inwestora wydał decyzję Nr WZB.6740.226.2023 z dnia 05 września 2023 r. o pozwoleniu na budowę dla zadania: Przebudowa, budowa i rozbudowa urządzeń wodnych (pomostów) w ramach zadania: „Rozbudowa przystani jachtowej w Wierzbie na działce o nr geod. 42/5 obręb Iznota (jezioro Bełdany)”. Inwestycja zlokalizowana na dz. nr geod. 42/5 obręb 0002 Iznota gm. Ruciane - Nida.
      W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, pokój 16, po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez kontakt telefoniczny (87) 425 46 72 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Jednocześnie informuje, że treść decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Piszu w dniu 07 września 2023 r.
Data powstania: środa, 6 wrz 2023 09:37
Data opublikowania: czwartek, 7 wrz 2023 11:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 wrz 2023 14:15
Opublikował(a): Tomasz Bazylczuk
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 144 razy