BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 03 sierpnia 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 sierpnia 2023

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 sierpnia 2023

Wiadomości

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 1a- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 1a- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Moniki Orłowskiej - zastępcy dyrektora PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 sierpnia 2023

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Natalii Marii Domagała - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Bronisława Leniec - zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Nowickiego - Przewodniczącego Zarządu, Starosty

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Nowickiego - Przewodniczącego Zarządu, Starosty - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Marka Wysockiego - Członka Zarządu, Wicestarosty

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marka Wysockiego - Członka Zarządu, Wicestarosty - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Waldemara Brendy - Etatowego Członka Zarządu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Waldemara Brendy - Etatowego Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kurzątkowskiego - Członka Zarządu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kurzątkowskiego - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Michała Wrzoska - Członka Zarządu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Michała Wrzoska - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Edyty Polak - Sekretarza Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Edyty Polak - Sekretarza Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Dariusza Gwiazdy - naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dariusza Gwiazdy - naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Tomasza Boruckiego - naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Tomasza Boruckiego - naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Sylwii Piotrowskiej-Kamińskiej - naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Sylwii Piotrowskiej-Kamińskiej - naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Pieloszczyka - naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Grzegorza Pieloszczyka - naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Waldemara Zielińskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Waldemara Zielińskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Wojciecha Jacka Strzałkowskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wojciecha Jacka Strzałkowskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Marii Łęk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marii Łęk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Ewy Skrodzkiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ewy Skrodzkiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Eweliny Czartoryjskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Eweliny Czartoryjskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Marka Skarzyńskiego - dyrektora SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marka Skarzyńskiego - dyrektora SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Leszka Skolimowskiego - dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Leszka Skolimowskiego - dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Wiesława Wasilewskiego - zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wiesława Wasilewskiego - zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Wojciecha Kassa - dyrektora Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wojciecha Kassa - dyrektora Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Magdaleny Kleczkowskiej - dyrektora PCPR w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Magdaleny Kleczkowskiej - dyrektora PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Stanisława Zduniaka - dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Stanisława Zduniaka - dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Agnieszki Grądzkiej - dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Agnieszki Grądzkiej - dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Katarzyny Zdaniewicz-Siwik - dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Katarzyny Zdaniewicz-Siwik - dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Justyny Siemion - dyrektora SOSW w Łupkach

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Justyny Siemion - dyrektora SOSW w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Oświęcimko - dyrektora II LO w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Oświęcimko - dyrektora II LO w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Haliny Pańkowskiej - dyrektora ZSL w Rucianem-Nidzie

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Haliny Pańkowskiej - dyrektora ZSL w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Zadrogi - dyrektora I LO im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Zadrogi - dyrektora I LO im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Wioletty Organiściak - dyrektor ZSO w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wioletty Organiściak - dyrektor ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Pawła Bazydło - dyrektora ZSZ z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Pawła Bazydło - dyrektora ZSZ z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Dariusza Charubina - dyrektora ZS Nr 1 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dariusza Charubina - dyrektora ZS Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Marty Listowskiej-Szarzyńskiej - dyrektora ZPKU w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marty Listowskiej-Szarzyńskiej - dyrektora ZPKU w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Agnieszki Burzyńskiej - Specjalista ds. programów w PUP w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Agnieszki Burzyńskiej - Specjalista ds. programów w PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Justyny Wojciechowskiej - Pośrednika Pracy w PUP w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Justyny Wojciechowskiej - Pośrednika Pracy w PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Renaty Sulewskiej - Zastępcy dyrektora PUP w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Renaty Sulewskiej - Zastępcy dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Moniki Ryży - Dyrektora PUP w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Moniki Ryży - Dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Elżbiety Wasilewskiej - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w PUP w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Wasilewskiej - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Beaty Cudzewskiej - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w PUP w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Beaty Cudzewskiej - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Barbary Lutrzykowskiej - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w PUP w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Lutrzykowskiej - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Stanisława Olender - Pośrednika Pracy w PUP w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Stanisława Olender - Pośrednika Pracy w PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ignacego Bernekiera - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Jana Alickiego - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Ziółkowskiego - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Wysockiego - Członka Zarządu, Wicestarosty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Nowickiego - Przewodniczącego Zarządu, Starosty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Aliny Kierod - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kurzątkowskiego - zakończenie sprawowania mandatu radnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Wietechy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Korekta oświadczenia majątkowego Anny Wietechy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Wietechy - objęcie mandatu radnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ignacego Bernekiera - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Jana Alickiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Lucyny Zyskowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Łukasza Borysa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Łukasza Pietrzyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Mariusza Trupacza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Ziółkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Pawła Szczecha - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Pawła Szczecha - objęcie mandatu radnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Przemysława Ronkiewicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wiesława Rutkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Zdzisława Stecka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Zenona Bednarczyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ireny Jatkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ireny Jatkowskiej - objęcie funkcji przewodniczącej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Wysockiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Nowickiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Nowińskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Eweliny Czartoryjskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ewy Skrodzkiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marii Łęk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Waldemara Zielińskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Sylwii Piotrowskiej-Kamińskiej - naczelnika Wydziału Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszka Bogdanowicza - naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Doroty Płochockiej-Siejwy - naczelnika Wydziału Geodezji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Edyty Polak - Sekretarza Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Aldony Jędry - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Grodzkiej - dyrektora ZPKU w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Lutrzykowskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Beaty Cudzewskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dariusza Charubina - dyrektora ZS Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Doroty Darda - dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Wasilewskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Włodkowskiej - dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ewy Ryzińskiej - dyrektora SOSW w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Haliny Pańkowskiej - dyrektora ZSL w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Krystyny Wojciechowskiej - starszego inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Leszka Skolimowskiego - dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Magdaleny Kleczkowskiej - dyrektora PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Oświęcimko - dyrektora ZS Nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marcina Kamińskiego - p.o. dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marka Skarzyńskiego - dyrektora SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Renaty Sulewskiej - zastępcy dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ryszarda Pawlickiego - dyrektora ZSO w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Stanisława Zduniaka - dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Violetty Kossakowskiej - Kierownik Działu Instrumentów, Programów Rynku pracy i szkoleń w PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wiesława Wasilewskiego - zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wioletty Organiściak - dyrektor ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Miszczaka - dyrektora ZSZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wojciecha Kassa - dyrektora Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu - [Wszystkie zmiany]

Rozeznanie rynku - WF.8311.4.01.2022/2023

Dodanie nowej wiadomości: Rozeznanie rynku - WF.8311.4.01.2022/2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu Decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego o wydaniu Decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

treść decyzji Starosty Piskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: treść decyzji Starosty Piskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

treść decyzji Starosty Piskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: treść decyzji Starosty Piskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 sierpnia 2023

Wiadomości

Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (43521N!) zlokalizowanej w miejscowości Grądy 32, gm. Orzysz, pow.piski.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (43521N!) zlokalizowanej w miejscowości Grądy 32, gm. Orzysz, pow.piski. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24578 (43525N!) zlokalizowanej w miejscowości Wierzbiny, dz.486/3, gm.Orzysz, pow. piski.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24578 (43525N!) zlokalizowanej w miejscowości Wierzbiny, dz.486/3, gm.Orzysz, pow. piski. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 sierpnia 2023

Wiadomości

GN.683.3.1.2023 Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi gminnej

Dodanie nowej wiadomości: GN.683.3.1.2023 Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi gminnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 sierpnia 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 sierpnia 2023

Wiadomości

Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (43502N!) zlokalizowanej w miejscowości Jeże, dz.248/4, gm. Pisz, pow.piski.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (43502N!) zlokalizowanej w miejscowości Jeże, dz.248/4, gm. Pisz, pow.piski. - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu w związku z zakończeniem pełnienia funkcji

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu w związku z zakończeniem pełnienia funkcji - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu w związku z objęciem funkcji

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu w związku z objęciem funkcji - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Bronisława Leniec - zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Bronisława Leniec - zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Natalii Marii Domagała - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w PUP w Piszu w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Natalii Marii Domagała - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w PUP w Piszu w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Moniki Orłowskiej - zastępcy dyrektora PCPR w Piszu w związku z objęciem funkcji

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Moniki Orłowskiej - zastępcy dyrektora PCPR w Piszu w związku z objęciem funkcji - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Wiesława Wasilewskiego - zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu w związku z zakończeniem pełnienia funkcji

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wiesława Wasilewskiego - zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu w związku z zakończeniem pełnienia funkcji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 sierpnia 2023

Wiadomości

LIX sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LIX sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LIX/333/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2023 r. [UCHYLONA]

Dodano informację o stwierdzeniu nieważności uchwały - [Wszystkie zmiany]

LX sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LX sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Ireny Jatkowskiej

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Ireny Jatkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Andrzeja Waldemara Nowickiego

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Andrzeja Waldemara Nowickiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Marka Antoniego Wysockiego

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Marka Antoniego Wysockiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Waldemara Jana Brendy

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Waldemara Jana Brendy - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Andrzeja Kurzątkowskiego

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Andrzeja Kurzątkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Michała Wrzoska

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Michała Wrzoska - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Łukasza Borysa

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Łukasza Borysa - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Mariusza Trupacza

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Mariusza Trupacza - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Marka Andrzeja Ziółkowskiego

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marka Andrzeja Ziółkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Pawła Szczecha

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Pawła Szczecha - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Przemysława Leszka Ronkiewicza

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Przemysława Leszka Ronkiewicza - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Lecha Boraka

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Lecha Boraka - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Lidii Borys-Dymczyk

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Lidii Borys-Dymczyk - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Rafała Dąbrowskiego

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Rafała Dąbrowskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Andrzeja Górskiego

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Andrzeja Górskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Marka Konopki

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Marka Konopki - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Dariusza Smakosza

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Dariusza Smakosza - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie naboru

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 sierpnia 2023

Wiadomości

OGŁOSZENIE NR 1/2023 STAROSTY PISKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE NR 1/2023 STAROSTY PISKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 sierpnia 2023

Wiadomości

KLAUZULA RODO

Dodanie nowej wiadomości: KLAUZULA RODO - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 sierpnia 2023

Wiadomości

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - [Wszystkie zmiany]

treść decyzji Starosty Piskiego o udzieleniu pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: treść decyzji Starosty Piskiego o udzieleniu pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Sukcesywna dostawa ekomiału na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Sukcesywna dostawa ekomiału na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętnosci w branży leśnej przy Zespole Szkół LEśnych w Rucianem -Nidzie"

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętnosci w branży leśnej przy Zespole Szkół LEśnych w Rucianem -Nidzie" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian