BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Budowa sieci wodociągowej i elektroenergetycznej oraz remont nabrzeża mariny, wykonanie umocnienia brzegu, montaż odnóg cumowniczych oraz remont ciągów komunikacyjnych. Inwestycja zlokalizowana na dz. nr geod. 129/11, 129/12 obręb geod. 0006 Niedźwiedzi Róg gm. Ruciane- Nida.
     W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Starosta Piski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Inwestora wydał decyzję Nr WZB.6740.213.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. o pozwoleniu na budowę dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i elektroenergetycznej oraz remont nabrzeża mariny,  wykonanie umocnienia brzegu, montaż odnóg cumowniczych oraz remont ciągów komunikacyjnych. Inwestycja zlokalizowana na dz. nr geod. 129/11, 129/12 obręb geod. 0006 Niedźwiedzi Róg gm. Ruciane- Nida.
      W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, pokój 16, po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez kontakt telefoniczny (87) 425 46 72 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Jednocześnie informuje, że treść decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Piszu w dniu 31 sierpnia 2023 r.
Data powstania: czwartek, 31 sie 2023 08:45
Data opublikowania: czwartek, 31 sie 2023 08:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 wrz 2023 10:56
Opublikował(a): Tomasz Bazylczuk
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 151 razy