BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu Decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867N Wierzbiny-Drygały-Skarżyn od km 0+000 do km 11+200

INFORMACJA

 

     W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Starosta Piski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Inwestora wydał decyzję Nr WZB.6740.I.3.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867N Wierzbiny- Drygały- Skarżyn od km 0+000 do km 00+200.
      W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, pokój 16, po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez kontakt telefoniczny (87) 425 46 72 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Jednocześnie informuje, że treść decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Piszu w dniu 11 sierpnia 2023 r.
 
Data powstania: piątek, 11 sie 2023 13:09
Data opublikowania: piątek, 11 sie 2023 13:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 wrz 2023 10:56
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 161 razy