BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 maja 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o skróceniu czasu pracy urzędu w dniu 02.05.2023

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o skróceniu czasu pracy urzędu w dniu 02.05.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 maja 2023

Wiadomości

UCHWAŁA NR LVII/317/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LVII/317/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LVII/318/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LVII/318/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LVII/319/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LVII/319/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LVII/320/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LVII/320/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LVII/321/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LVII/321/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LVII/322/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LVII/322/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

LVII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LVII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 maja 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w wydz. Organizacyjnym

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w wydz. Organizacyjnym - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w wydz. Komunikacji i Transportu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w wydz. Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w wydz. Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w wydz. Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2022

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 maja 2023

Wiadomości

Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Ciesina, dz. nr 87, gm.pisz, powiat piski

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Ciesina, dz. nr 87, gm.Pisz, powiat piski - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Łupki, dz. nr 172, gm.Pisz, powiat piski

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Łupki, dz. nr 172, gm.Pisz, powiat piski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 maja 2023

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

2022 - sprawozdania finansowe

Dodanie nowej wiadomości: 2022 - sprawozdania finansowe - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

LVII sesja Rady Powiatu Pisz

dodano nagranie z LVII sesji Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 maja 2023

Wiadomości

Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Rakowo Piskie 25, dz. nr 41, gm.Pisz, powiat piski

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Rakowo Piskie 25, dz. nr 41, gm.Pisz, powiat piski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 maja 2023

Wiadomości

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr 73353(N!43238) zlokalizowanej w miejscowości Pilchy, dz. nr 172/1, gm.Pisz, pow.piski

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr 73353(N!43238) zlokalizowanej w miejscowości Pilchy, dz. nr 172/1, gm.Pisz, pow.piski - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 maja 2023

Wiadomości

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY W ROKU 2022

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY W ROKU 2022 - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu za 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu za 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 maja 2023

Wiadomości

LVIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LVIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 maja 2023

Wiadomości

GN.6852.4.2023 obwieszczenie Starosty Piskiego w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Dodanie nowej wiadomości: GN.6852.4.2023 obwieszczenie Starosty Piskiego w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds planowania i rozwoju sieci drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds planowania i rozwoju sieci drogowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 maja 2023

Wiadomości

Rozeznanie rynku - WF.8311.4.01.2022/2023

Dodanie nowej wiadomości: Rozeznanie rynku - WF.8311.4.01.2022/2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 maja 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 maja 2023

Wiadomości

Uchwała nr LVIII/325/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LVIII/325/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LVIII/327/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LVIII/327/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LVIII/328/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LVIII/328/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 maja 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 maja 2023

Wiadomości

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

Edycja wiadomości RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SZMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Plan Postępowań 2023

Dodanie nowej wiadomości: Plan Postępowań 2023 - [Wszystkie zmiany]

Plan Postępowań 2023

Dodanie nowej wiadomości: Plan Postępowań 2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacje o szpitalu

Edycja wiadomości Informacje o szpitalu - [Wszystkie zmiany]

Rrgulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Edycja wiadomości Rrgulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Edycja wiadomości Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, tekst jednolity ogłoszony 13.03.2023 - [Wszystkie zmiany]

Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Edycja wiadomości Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, tekst jednolity ogłoszony 13.03.2023 - [Wszystkie zmiany]

Schemat organizacyjny SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Edycja wiadomości Schemat organizacyjny SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 14-2020

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 14-2020 - [Wszystkie zmiany]

Ustawa o działalności leczniczej

Edycja wiadomości Ustawa o działalności leczniczej - [Wszystkie zmiany]

Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Edycja wiadomości Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Plan Postępowań 2023

Edycja wiadomości Plan Postępowań 2023 - [Wszystkie zmiany]

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

Edycja wiadomości RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SZMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Misja Szpitala

Dodanie nowej wiadomości: Misja Szpitala - [Wszystkie zmiany]

Misja Szpitala

Edycja wiadomości

Misja Szpitala
- [Wszystkie zmiany]

Cele i zadania szpitala

Edycja wiadomości Cele i zadania szpitala - [Wszystkie zmiany]

Misja Szpitala

Edycja wiadomości Misja Szpitala - [Wszystkie zmiany]

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

Edycja wiadomości SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

Edycja wiadomości SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

Edycja wiadomości SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

Edycja wiadomości SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

Edycja wiadomości SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian