BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr 73353(N!43238) zlokalizowanej w miejscowości Pilchy, dz. nr 172/1, gm.Pisz, pow.piski

W załączeniu treść informacji i sprawozdanie.