BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 maja 2022

Wiadomości

Uchwała nr XLIII/254/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLIII/254/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLIII/255/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLIII/255/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 maja 2022

Wiadomości

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 maja 2022

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 maja 2022

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 maja 2022

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. nr 87 obreb Ciesina, gmina Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. nr 87 obreb Ciesina, gmina Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 maja 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 maja 2022

Wiadomości

Zawiadomienie o czynnościach związanych z: wznowieniem znaków granicznych i / lub ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o czynnościach związanych z: wznowieniem znaków granicznych i / lub ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 maja 2022

Wiadomości

Raport o stanie Powiatu za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie Powiatu za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 maja 2022

Wiadomości

Uchwała nr 53/137/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 53/137/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu

Edycja wiadomości Informacja o zbędnych /zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 maja 2022

Wiadomości

Uchwała nr 35/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 35/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 36/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 36/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 37/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 37/132/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.03.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 38/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 38/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 39/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 39/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 40/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 40/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 41/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 41/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 42/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 42/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 43/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 41/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 43/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022

Edycja wiadomości Uchwała nr 43/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 44/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 44/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 45/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 45/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 46/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 46/134/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 47/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 47/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 48/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 48/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 49/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 49/135/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 50/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 50/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 51/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 51/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 52/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 52/136/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.05.2022 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 53/137/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.05.2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 53/137/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.05.2022 - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2022

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 maja 2022

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Platforma Przetargowa

Dodanie nowej wiadomości: Platforma Przetargowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian