BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie nowej instalacji Stacji Bazowej telefoni komórkowej operatara P4 Sp.z o.o. 12-200 Pisz, Parkowa, dz. nr 520 gm. Pisz, pow. piski

w załązceniu wniosek i sprawozdanie