BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

na sprzedaż samochodu osobowego Skoda 6Y Fabia rok prod. 2004

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu informuje, że w wyniku ogłoszenia nr PINB/234/1/2022 z dnia 21.11.2022 r.  o sprzedaży samochodu osobowego w drodze przetargu publicznego, na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Tj. Dz.U.z 2022 r., poz. 998 z późn. zmian.) wpłynęła jedna oferta speniająca wymgi formalne.

Cena wywoławcza: 3000zł

Dokonano wyboru oferty złożonej przez Gracjan Beczek, ul. Białostocka 16, 07-200 Wyszków, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Car Spa Grabson Gracjan Beczek, NIP 7621848670, za cenę 3309zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięć złotych).

 

 

Data powstania: czwartek, 8 gru 2022 10:19
Data opublikowania: czwartek, 8 gru 2022 10:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 gru 2022 08:55
Opublikował(a): Artur Brózio
Zaakceptował(a): Artur Brózio
Artykuł był czytany: 161 razy