BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 września 2021

Wiadomości

Decyzja GN.6852.14.2020 Starosty Piskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja GN.6852.14.2020 Starosty Piskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.27.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.27.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 września 2021

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 września 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 września 2021

Wiadomości

Uchwała nr 59/107/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03 września 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 59/107/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03 września 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 września 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.11.2021

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.11.2021 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Turowo, dz, nr 12, gmina Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Turowo, dz, nr 12, gmina Pisz - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Ruciane-Nida, ul. Dworcowa 11

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Ruciane-Nida, ul. Dworcowa 11 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 września 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Częściowo rozstrzygnięty publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż koni

Dodanie nowej wiadomości: Częściowo rozstrzygnięty publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż koni - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 września 2021

Wiadomości

Wykaz szkół i placówek niepublicznych

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz szkół i placówek niepublicznych - [Wszystkie zmiany]

Zamówienie publiczne - PZD.3210.7.2021

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Zamówienie publiczne - PZD.3210.9.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zamówienie publiczne - PZD.3210.9.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zamówienie publiczne - PZD.3210.9.2021

Zamówienie publiczne - PZD.3210.9.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 16/2021 Starosty Piskiego z dnia 26.05.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 16/2021 Starosty Piskiego z dnia 26.05.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 17/2021 Starosty Piskiego z dnia 26.05.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 17/2021 Starosty Piskiego z dnia 26.05.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 18/2021 Starosty Piskiego z dnia 01.06.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 18/2021 Starosty Piskiego z dnia 01.06.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 19/2021 Starosty Piskiego z dnia 14.06.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 19/2021 Starosty Piskiego z dnia 14.06.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 20/2021 Starosty Piskiego z dnia 14.06.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 20/2021 Starosty Piskiego z dnia 14.06.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 21/2021 Starosty Piskiego z dnia 22.06.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 21/2021 Starosty Piskiego z dnia 22.06.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 22/2021 Starosty Piskiego z dnia 23.06.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 22/2021 Starosty Piskiego z dnia 23.06.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 23/2021 Starosty Piskiego z dnia 23.06.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 23/2021 Starosty Piskiego z dnia 23.06.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 24/2021 Starosty Piskiego z dnia 30.06.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 24/2021 Starosty Piskiego z dnia 30.06.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 25/2021 Starosty Piskiego z dnia 07.07.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 25/2021 Starosty Piskiego z dnia 07.07.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 26/2021 Starosty Piskiego z dnia 08.07.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 26/2021 Starosty Piskiego z dnia 08.07.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 27/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.07.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 27/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.07.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 28/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.07.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 28/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.07.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 29/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.07.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 29/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.07.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 30/2021 Starosty Piskiego z dnia 12.07.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 30/2021 Starosty Piskiego z dnia 12.07.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 31/2021 Starosty Piskiego z dnia 02.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 31/2021 Starosty Piskiego z dnia 02.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 32/2021 Starosty Piskiego z dnia 06.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 32/2021 Starosty Piskiego z dnia 06.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 33/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 33/2021 Starosty Piskiego z dnia 10.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 34/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 34/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 35/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 35/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 36/2021 Starosty Piskiego z dnia 19.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 36/2021 Starosty Piskiego z dnia 19.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 37/2021 Starosty Piskiego z dnia 20.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 37/2021 Starosty Piskiego z dnia 20.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 września 2021

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 września 2021

Wiadomości

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Szkody, dz. nr 7/14, gmina Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Szkody, dz. nr 7/14, gmina Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Zlecenie realizacji zadania publicznego „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny”

Dodanie nowej wiadomości: Zlecenie realizacji zadania publicznego „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 września 2021

Wiadomości

GN.6840.2.1.2021 Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: GN.6840.2.1.2021 Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 września 2021

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości spłaty przez Powiat Piski kredytu długoterminowego w kwocie 2.700.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości spłaty przez Powiat Piski kredytu długoterminowego w kwocie 2.700.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

Dodanie nowej wiadomości: Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 września 2021

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.13.2021

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.13.2021 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Starosty Piskiego nr 2/2021 z dnia 17 września 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE nr 2/2021 z dnia 17 września 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 września 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o III publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż koni

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o III publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż koni - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o III publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż koni

Edycja wiadomości Ogłoszenie o III publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż koni - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 września 2021

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

środa, 22 września 2021

Wiadomości

wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

nabór na stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: nabór na stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 września 2021

Wiadomości

Zamówienie publiczne - PZD.3210.8.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zamówienie publiczne - PZD.3210.8.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Platforma Przetargowa

Dodanie nowej wiadomości: Platforma Przetargowa - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 września 2021

Wiadomości

Decyzja GN.6852.19.2020 Starosty Piskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja GN.6852.19.2020 Starosty Piskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2021

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 września 2021

Wiadomości

XXXV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXXV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 września 2021

Wiadomości

Wykaz GN.6845.2.9.2021 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6845.2.9.2021 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 września 2021

Wiadomości

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Tuchlin, dz. nr 430/3 gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Tuchlin, dz. nr 430/3 gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Piskiego na Lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z Prognozą pddziaływania na środowisko

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Piskiego na Lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z Prognozą pddziaływania na środowisko - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian