BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 kwietnia 2021

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie PINB w Piszu / wyniki naboru na stanowisko - główny księgowy PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie PINB w Piszu / wyniki naboru na stanowisko - główny księgowy PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 kwietnia 2021

Wiadomości

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej BIP Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej BIP Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 kwietnia 2021

Wiadomości

Uchwała nr 14/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 14/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 15/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 15/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2020

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 kwietnia 2021

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.7.2021.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.7.2021.ZK - [Wszystkie zmiany]

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 kwietnia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 kwietnia 2021

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Wiadomości

Decyzja GN.6852.19.2020 - organicznie sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja GN.6852.19.2020 - organicznie sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. 27/4 Wejsuny, gmina Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. 27/4 Wejsuny, gmina Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 59/2020 Starosty Piskiego z dnia 30.12.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 59/2020 Starosty Piskiego z dnia 30.12.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 1/2021 Starosty Piskiego z dnia 04.01.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 1/2021 Starosty Piskiego z dnia 04.01.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 2/2021 Starosty Piskiego z dnia 04.01.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 2/2021 Starosty Piskiego z dnia 04.01.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 3/2021 Starosty Piskiego z dnia 04.01.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 3/2021 Starosty Piskiego z dnia 04.01.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 4/2021 Starosty Piskiego z dnia 04.01.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 4/2021 Starosty Piskiego z dnia 04.01.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 5/2021 Starosty Piskiego z dnia 22.01.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 5/2021 Starosty Piskiego z dnia 22.01.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 6/2021 Starosty Piskiego z dnia 22.01.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 6/2021 Starosty Piskiego z dnia 22.01.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 7/2021 Starosty Piskiego z dnia 22.01.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 7/2021 Starosty Piskiego z dnia 22.01.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 8/2021 Starosty Piskiego z dnia 15.02.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 8/2021 Starosty Piskiego z dnia 15.02.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 9/2021 Starosty Piskiego z dnia 16.03.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 9/2021 Starosty Piskiego z dnia 16.03.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 10/2021 Starosty Piskiego z dnia 16.03.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 10/2021 Starosty Piskiego z dnia 16.03.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 11/2021 Starosty Piskiego z dnia 19.03.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 11/2021 Starosty Piskiego z dnia 19.03.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 12/2021 Starosty Piskiego z dnia 29.03.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 12/2021 Starosty Piskiego z dnia 29.03.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 13/2021 Starosty Piskiego z dnia 08.04.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 13/2021 Starosty Piskiego z dnia 08.04.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 14/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.04.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 14/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.04.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 15/2021 Starosty Piskiego z dnia 15.04.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 15/2021 Starosty Piskiego z dnia 15.04.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 kwietnia 2021

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 kwietnia 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2021

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 kwietnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian