BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 maja 2013

Wiadomości

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy w obrębie geod. Zdory, gm. Pisz

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu na działce o nr geod. 423/5 jezioro Śniardwy w obrębie geod. Zdory, gm. Pisz - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu na działce o nr geod. 363 jezioro Nidzkie w obrębie geod. Szeroki Bór na wysokości dz. o nr geod. 8/3 połozonej w obrębie Karwica

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu na działce o nr geod. 363 jezioro Nidzkie w obrębie geod. Szeroki Bór na wysokości dz. o nr geod. 8/3 połozonej w obrębie Karwica - [Wszystkie zmiany]

wykonanie przejścia elektroenergetyczną linią kablową SN pod dnem rzeki Nidka w obrębie 0001 Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie przejścia elektroenergetyczną linią kablową SN pod dnem rzeki Nidka w obrębie 0001 Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 maja 2013

Wiadomości

Uchwała nr XXX/203/13 z dnia 25 kwietnia 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXX/203/13 z dnia 25 kwietnia 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXX/204/13 z dnia 25 kwietnia 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXX/204/13 z dnia 25 kwietnia 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXX/205/13 z dnia 25 kwietnia 2013r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXX/205/13 z dnia 25 kwietnia 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 maja 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2013

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 maja 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o wyborze ofert - [Wszystkie zmiany]

cofnięcie decyzji ROŚ-6224/58/08/09 z dnia 15.06.2009r.

Dodanie nowej wiadomości: cofnięcie decyzji ROŚ-6224/58/08/09 z dnia 15.06.2009r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 maja 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o wyborze ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 maja 2013

Wiadomości

Zarządzenie nr 22/2013 Starosty Powiatu Pisz z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie powołania Powiatowej Koalicji dla zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 22/2013 Starosty Powiatu Pisz z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie powołania Powiatowej Koalicji dla zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - PZD.3210.5.2013

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.3210.5.2013 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu Or.272.1.11.2013

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu Or.272.1.11.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 maja 2013

Wiadomości

Wykaz G.6840.2.2.2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G.6840.2.2.2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: test - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 maja 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 maja 2013

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2013

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2013 - [Wszystkie zmiany]

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z jeziora Brzozolasek dla potrzeb Szkółki Leśnej Snopki

Dodanie nowej wiadomości: zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z jeziora Brzozolasek dla potrzeb Szkółki Leśnej Snopki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 maja 2013

Wiadomości

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Bełdany na wysokości działki o nr geod. 176 obręb Wygryny

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Bełdany na wysokości działki o nr geod. 176 obręb Wygryny - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie nr 1/2013/POKL o naborze na stanowisko Doradcy zawodowego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie nr 1/2013/POKL o naborze na stanowisko Doradcy zawodowego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie nr 2/2013/POKL o naborze na stanowisko Specjalisty do spraw zamówień publicznych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie nr 2/2013/POKL o naborze na stanowisko Specjalisty do spraw zamówień publicznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 maja 2013

Wiadomości

Informacja o unieważnieniu postępowania - PZD.3210.6.2013

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania - PZD.3210.6.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 maja 2013

Wiadomości

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie braku wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowu wchodzącego w skład działki o nr geod. 211 obręb Tuchlin

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie braku wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowu wchodzącego w skład działki o nr geod. 211 obręb Tuchlin - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie braku wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowu wchodzącego w skład działki o nr geod. 189 obręb Tuchlin

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie braku wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowu wchodzącego w skład działki o nr geod. 189 obręb Tuchlin - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 maja 2013

Wiadomości

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2012

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2012 - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu absolutorium za 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu absolutorium za 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wynikach postępowania Or.272.1.11.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wynikach postępowania Or.272.1.11.2013 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na obrady XXXI sesji Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na obrady XXXI sesji Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: zapytanie do treści SIWZ (1) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 maja 2013

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2013

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 maja 2013

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OR.272.1.11.2013

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OR.272.1.11.2013 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2013

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 25 maja 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 maja 2013

Wiadomości

obwieszczenie w sprawie legalizacji urządzenia wodnego w postaci ujęcia wód podziemnych na terenie stacji prrzeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie w sprawie legalizacji urządzenia wodnego w postaci ujęcia wód podziemnych na terenie stacji prrzeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2013

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 maja 2013

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXI/212/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXI/212/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 maja 2013

Wiadomości

Wyniki konkursu Zarzadu Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki konkursu Zarzadu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian